NAT Тест Монгол

Холбоо барих:(976)88134343

Танд энэ өдрийн амгаланг хүргэе.

Япон хэлний NAT тест тухай
Энэхүү тестийг япон хэл сонирхон судалж буй хүмүүс япон хэлний мэдлэгийн төвшингөө тогтоохын тулд өгөх шалгалт юм. Уг шалгалт нь Үгийн сан,дүрэм унших, сонсох чадварыг шалгах зэргээр япон хэлний төвшинг тогтооно. 2007 онд анх авч эхэлснээс хойш олон оронд япон хэл сурч буй хүмүүс болон японд суралцахыг хүсэж байгаа хүмүүсийг хэлний чадвараа ахиулахад түлхэц болсоор ирсэн. 2013 оны байдлаар шалгалтыг 390 гаруй мянган хүн өгсөн юм.

ЗАР МЭДЭЭ

Шалгалт авах өдөр
• 2015 оны 2 сарын 8, 4 сарын 26, 6 сарын 21, 8 сарын 2 , 10 сарын 18 , 12 сарын 13- нд
• Шалгалт авах газар   Улаанбаатарын Их Сургууль
Байршил:
Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо
• Шалгалтын бүртгэл Улаанбаатарын их сургууль Япон хэлний салбар өргөтгөлийн 401 тоот
Утас: 88134343, 99187802 Цахим хаяг: www.nat-test.com/ulaanbaatar
•Зохион байгуулагч Сэнмон кёоикү шюүппан http://www.aikgroup.co.jp/senmon/

Япон хэлний NAT тестийг та өгч тэнцсэн тохиолдолд

1. Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт өгөхөөс өмнө 6 удаа бэлтгэл шалгалт болгон өгөх боломжтой.
2. Японд суралцах виз мэдүүлэхэд өөрийн япон хэлний төвшингийн нотлох баримт болгон ашиглах боломжтой

 

Дэлгэрэнгүй

Япон хэлний NAT тестийн давуу тал

1.1 жилд 6 удаа авах

2.12 сард авдаг Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалттай адилхан хэлбэрээр авах

3.Шалгалт өгсөн өдрөөс хойш 3 долоо хоногийн дотор тестийн хариу гарах

4.Онооны хуудас болон сертификат олгох